Joe Medicine Crow: Ukradni Němcům koně a staň se náčelníkem

Joe Medicine Crow: Ukradni Němcům koně a staň se náčelníkem

S orlím perem na helmě proti tankům, dělům a kulometům. Skutečný příběh indiánského bojovníka, jednoho z prvních Američanů, kteří překročili hranice nacistického Německa.

Dolů

Aby se člen kmene Horských Vran stal náčelníkem, musel splnit čtyři zkoušky. Vést úspěšně své muže do boje, dotknout se rukou nepřítele, ale nezabít ho, ukrást mu zbraň a ukrást mu koně. Joe Medicine Crow se rozhodl tyto zkoušky splnit. Příležitost k tomu měl na válčištích ve Francii a Německu. Ovšem proti tankům, dělům a kulometům se tyto zkoušky plní opravdu těžko. 

Bojovník kmene Vran na dobovém snímku

Prapředek u Little Big Hornu

Joseph Medicine Crow ještě před válkou

Indiánský kmen Vran se usadil na počátku 16. století v Missouri. Časem se z něj vydělilo několik skupin, které vytvořily vlastní kmeny. Horské Vrány odešly do Kanady, kmen s podivným názvem Kopnutí do břicha se usadili v Montaně kolem řeky Big Horn River. Není zde prostor se příliš rozepisovat o zajímavých charakteristikách a zvycích tohoto kmene, tak snad jen pro zajímavost dodejme, že v těch dobách vyznávali mnohoženství, muži měli velké skupiny manželek a žili velmi nevázaným sexuálním životem, z čehož byli později příchozí křesťanští misionáři upřímně zděšeni. Nejvýznamější náčelníci kmene Vran na snímku z roku 1880

Nádherný snímek jednoho z náčelníků Vraních indiánů

Vrány nikdy nebojovaly proti bělochům, naopak vedli četné války s ostatními kmeny. Generál Custer měl v bitvě u Little Big Hornu jako zvědy právě Vrány, když využil jejich nepřátelství s Lakoty, proti kterým táhl. Hrdina našeho příběhu Joe Medicine Crow se narodil 27. října 1913 v Montaně v indiánském táboře v rezervaci u Lodge Grass Creeku. Jeho otec byl náčelníkem (označení náčelník používám spíše v obecnějším smyslu, protože v pramenech se uvádí nejrůznější spojení jako war-chief, tribal chief nebo jen chief. Nejsem si jistý, jaké jsou mezi těmito pojmy rozdíly, takže se budu držet jednotného českého názvu náčelník).
První vzdělanec kmene

Joe na snímku z těsně poválečné doby

I Joe se chtěl stát náčelníkem, stejně jako jeho vážený otec.  Napřed ale vychodil školy, na Linfield College vystudoval v roce 1938 psychologii a sociologii (někde se uvádí antropologie). To byl obdivuhodný výkon, protože kmen měl sotva 2000 lidí, živořil v rezervaci a možnosti školní docházky byly prachbídné. Ovšem právě ve vzdělání viděl Crow šanci, jak by celý kmen mohl vybřednout ze zoufalých podmínek a zlepšit své postavení. Crow se stal prvním členem kmene s vysokoškolským titulem.


Aby se Crow mohl stát také náčelníkem (war-chief), musel splnit čtyři tradiční zkoušky, které vznikly v dobách, kdy spolu válčily jednotlivé indiánské kmeny. Jak ale splnit takové úkoly v moderní mírové době? Jistou šanci skýtalo to, že vypukla druhá světová válka. 

Crow až do roku 1942 pracoval v docích válečného námořnictva v Bremertonu, ovšem ještě jako civilní zaměstnanec. K armádě se připojil jako dobrovolník v roce 1943. Byl zařazen jako průzkumník ke 103. pěší divizi. 


Dobové nášivky se znakem 103rd Infantry Division přezdívané „Cactus Division“

Ve Vogézách s orlím pérem pod helmou

Ta se vylodila 20. října 1944 v Marseille. Fronta byla kdesi daleko na severu, kde spojenci tlačili Němce k jejich hranicím. Divize dorazila ke kopcům Vogéz a probíjela se vesnicemi k německým hranicím. 9. listopadu boje u St.Dié, Diefenbach padl 29. listopadu, Selestat byl obsazen 4. prosince. 


Jednotky 103. pěší divize při průjezdu již překonanou Siegfriedovou linii

15. prosince divize zaútočila na první pevnosti Siegfriedovy linie.  Následovalo množství dalších bojů podél německé hranice. Crow si v rámci divize rychle vydobyl pověst už jen díky svému zjevu. Uniformu měl částečně pomalovanou tradičními indiánskými válečnými barvami a pod helmou měl žluté orlí pero, tradiční ochranný amulet.

První americký voják ve Třetí říši

Válka se chýlila ke konci a Crow stále neměl splněnou žádnou ze zkoušek, které byly potřebné k tomu, aby se stal náčelníkem. To se změnilo, když 15. března 1945 bojovala divize poblíž německého Mühlhausenu.  Crow dostal úkol, aby v čele sedmičlenné hlídky zlikvidoval jeden bunkr, který byl součástí Siegfriedovy linie. Útok se podařil, Crowovi muži za pomocí výbušnin vyhodili bunkr do povětří. Některé prameny dokonce uvádí, že Crow byl první spojenecký voják, kdo vstoupil na německé území, které začínalo pár kilometrů odtud, ale to se dá těžko ověřit. Každopádně první zkouška byla splněna, Crow vedl úspěšně své muže do bitvy. 


Bojová cesta „Kaktusové divize“ západní Evropou

Tváří v tvář nepříteli

Fronta se rychle posouvala, zejména po té, co spojenci přešli přes Rýn. Německá obrana se hroutila, ale stále existovala města, kde se německé jednotky zuřivě bránily. Jedním z nich byl Münsingen, o který začala 103. Pěší divize svádět boj 24. dubna. Na hlavní ulici měli Němci silná palebná postavení a Crow dostal za úkol obejít německé pozice boční alejí. Běžel mezi stromy, když tu doslova vrazil do německého vojáka, který nejspíš od svých velitelů dostal stejný úkol. Helmy zazvonily o sebe a muži se od sebe odrazili. Crow reagoval rychleji. 


Muži od 103. pěší divize kdesi v Německu na jaře 1945

Svou karabinou máchl tak, že vyrazil Němci jeho pušku z ruky. Nyní stál před ním vyjevený mladík beze zbraně. Ale i ten se vzpamatoval a během vteřiny skočil po Crowovi. Následovala bitka na zemi, při které Crow začal mít navrch a na zemi škrtil Němce. Ten začal zoufale volat „Mami, mami!“. V tu chvíli Crow přestal a nechal Němce ležet na zemi. V této bitce splnil hned dva úkoly. Dotkl se nepřítele, ale nezabil ho a ukradl mu jeho zbraň. Pár hodin na to se obránci Münsingenu vzdali.


Americký kulometčík obsluhující M1917 Browning ve chvíli relativního klidu

Krádež koní

O dva dny později divize překročila Dunaj poblíž rakouského Ulmu.  Crow byl sám na hlídce a zjišťoval německou přítomnost za řekou. V dalekohledu spatřil německého důstojníka, jak v poklidu kamsi cválá na koni. Crow ho sledoval a zjistil, že Němec skončil na nedaleké farmě, kde byla ustájena asi padesátka koní. Crow nahlásil veliteli, co viděl a ten nařídil zaútočit na farmu a obsadit ji. 


Dokumentární film o životní dráze posledního válečného náčelníka Indiánů z Plání

Než ale muži vyrazili do útoku, Crow požádal o pět minut času. Podařilo se mu kolem spících stráží proniknout ke koním, otevřít bránu a pak si na jednoho sednout. Vyrazil ze stáje následován celým stádem koní. Němci se probrali a začali po něm střílet, ale to už začal útok Američanů. Němci se rychle vzdali. Crow tak splnil svůj poslední úkol.


Joe Medicine Crow v pozdním věku

Indiánský náčelník

Za pár dní válka skončila a Crow se vrátil do rodné rezervace, kde starším svého kmene oznámil, že na bojišti splnil všechny tradiční zkoušky a může se stát náčelníkem. Tím se také skutečně stal. Kromě toho byl také jmenován kmenovým historikem a antropologem. Dále se věnoval přednáškám, popularizaci indiánského způsobu života a historie. Barack Obama mu v roce 2009 udělil Medal of Freedom, nejvyšší civilní vyznamenání. Ve stejném roce obdržel také Bronzovou hvězdu a francouzský Legion of Honor za své boje ve Francii. 


Prezident Obama dekoruje v roce 2009 Joe Medicine Crowa Medailí svobody

Crow zemřel loni 3. dubna ve věku 102 let. Jeho syn a dvě dcery pokračují v jeho díle a nesou dále jeho jméno. 


ZDROJE:
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/04/04/joe-medicine-crow-a-war-chief-historian-and-the-last-link-to-the-battle-of-little-big-horn-dies-at-102/?utm_term=.d492e2604da5
https://www.nytimes.com/2016/04/05/us/joseph-medicine-crow-tribal-war-chief-and-historian-dies-at-102.html
http://www.badassoftheweek.com/medicinecrow.html
https://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/04/native-american-war-chief-joseph-medicine-crow-dies-aged-102

Tomáš Chalupa

Tomáš Chalupa

Jsem novinář na volné noze. Píšu o statečných chlapech, kteří bojovali ve druhé světové válce. O hrdiny je totiž dneska nouze.

All articles of the author

Audie Murphy: Sám proti šesti německým tankům a třem stovkám pěšáků

Audie Murphy: Sám proti šesti německým tankům a třem stovkám pěšáků

Tomáš Chalupa , Příběh držitele Medaile cti Audie Murphyho, nejvyznamenávanějšího vojáka amerických ozbrojených sil v druhé světové válce

Šílený válečník Jack Churchill vnesl do druhé světové války středověk, Němce páral mečem a střílel lukem

Šílený válečník Jack Churchill vnesl do druhé světové války středověk, Němce páral mečem a střílel lukem

Tomáš Chalupa , Přezdívku "Mad Jack" nosil jeden z nejslavnějších britských vojáků naprosto oprávněně. A k tomu všemu ještě své protivníky ničil hrou na dudy.

Výsadkář Leonard Funk tančil se smrtí, za pár vteřin zabil dvacet Němců

Výsadkář Leonard Funk tančil se smrtí, za pár vteřin zabil dvacet Němců

Tomáš Chalupa , Gunfight ve sněhové vánici v Ardenách. V hlavní roli neohrožený výsadkář a jeho samopal Thompson.