Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro registraci od Vás potřebujeme znát údaje, které vidíte v registračním formuláři. Dále pak evidujeme Vaší IP adresu, datum přihlášení a informace k vašemu účtu.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po zalogování můžete tyto údaje editovat či mazat. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit stačí odeslat e-mail na redakce@radiodixie.cz.