První prezident USA nikdy nechodil do školy

První prezident USA nikdy nechodil do školy

Tímto článkem začínáme seriál, který by měl čtenářům přiblížit jednotlivé prezidenty USA. Jelikož je správné začít chronologicky, je na řadě první prezident USA George Washington. Jaké byly osudy muže, po němž Američané pojmenovali hlavní město a jeden ze svých států?

Dolů

Rodina pěstovala tabák

V tehdejší britské kolonii úřady používaly juliánský kalendář. Podle něj se George Washington narodil 11. února 1731. Když Britové v roce 1752 přešli na gregoriánský kalendář, změnilo se i datum narození budoucího prvního prezidenta USA na 22. únor 1732.
George se narodil v Popes Creek (Virginie) jako nejstarší syn Mary Ball Washingtonové (1708 -1789) a Augustina Washingtona (1694 - 1743), pro něhož to bylo již druhé manželství. Rodina Washingtonů vlastnila tabákové plantáže s otroky a Augustin Washington pracoval jako soudce. Nepatřili k nejbohatší smetánce státu, ale byli jedni z předních plantážníků. Augustinův praděda John Washington (1633/4- 1677) přišel do Virginie v roce 1657 z anglické vesnice Sulgrave. Washingtonovi tak byli starousedlíci.

Rodiště George Washingtona Rodiště George Washingtona

Z průvodce plukovníkem

Washingtonovi starší nevlastní bratři získali své vzdělání v Anglii. Když bylo Georgovi jedenáct let, umírá mu otec a šance na studium v Anglii mizí. Malý Washington nechodí do místní školy, ale má domácí učitele. Většinu otcova majetku zdědí jeho nevlastní bratři, jemu připadne pouze malá farma u Fredericksburgu.
George Washington se živí jako zeměměřič, průvodce po méně známých cestách a také jako osidlovací agent. Daří se mu a nakupuje další pozemky. V roce 1752 zemřel jeho starší nevlastní bratr Lawrence (narozen 1718), který rodinu Washingtonů spojil s vlivným rodem Fairfaxů, když se v roce 1743 oženil s Anne Fairfaxovou (1728 - 1761). Od ní si Washington po Lawrencově smrti pronajal usedlost Mount Vernon. Po bratru zdědil také místo u virginské milice, kam nastoupil v hodnosti majora.
První válečné úspěchy získal Washington v Sedmileté válce (1754 - 1758), v níž Angličané (na jejichž straně virginští milicionáři bojovali) válčili proti Indiánům, Francouzům a také Španělům. Už ve svých dvaadvaceti letech povýšil George Washington na plukovníka. Chtěl se stát vojákem z povolání, ale to se mu v britské armádě nepodařilo.

Rodiče George Washingtona Rodiče George Washingtona

Vyženil dvě děti

Washington se vrátil na Mount Vernon, kde se věnoval pěstování tabáku. V roce 1758 se stal poslancem virginského shromáždění. Rok poté se oženil s vdovou Marthou Custis Washingtonovou (1731 - 1802). Jejich manželství jim děti nepřineslo, ale Martha do svazku přivedla dvě děti z předchozího manželství - JohnaMarthu.
Hospodářství se rozrůstalo, ale podnikání se nedařilo tak jako v předchozích letech. Ceny tabáku klesaly, úrodnost půdy také a k tomu se připojily zvyšující se daně, jež museli farmáři odvádět britské koruně. Britská vláda se postupně stávala velkou přítěží, která brzdila kolonisty v rozvoji. Zásadní střet byl na dohled, ale Washington stále věřil, že spor zvládnou obě strany urovnat bez použití násilí.

Válka o nezávislost začíná

Martha Custis WashingtonMartha Custis Washingtonová v roce 1757

Když ale britský král Jiří III. (1738 - 1820) v prosinci 1775 odmítl petici, kterou mu zaslali účastníci filadelfského Druhého kontinentálního kongresu a v níž navrhovali kompromisní řešení situace, začala válka o nezávislost (1775 - 1783), do níž Washington vstupoval na pozici vrchního velitele kontinentálních milic.
Washington postavil koloniální vojáky "do latě" a statečně čelil britské armádě. Jelikož se této válce budeme věnovat v samostatném článku, zmíníme jen to nejpodstatnější. Vítězství v bitvách si připisovaly obě strany. Jednou měli navrch Britové, podruhé zase jejich soupeři.

4. července 1776 vznikly ve Filadelfii Spojené státy americké, když svůj podpis pod Prohlášení nezávislosti připojili zástupci třinácti britských kolonií, ze kterých později vzniklo osmnáct států USA (Delaware, Pensylvánie, New Jersey, Georgie, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Jižní Karolína, New Hampshire, Virginie, New York, Severní Karolína, Rhode Island; součástí těchto států byla i pětice dnešních států USA: Vermont - tehdy součástí států New Hampshiru a New Yorku, Kentucky - do roku 1792 součást Virginie, Tennessee - část Severní Karolíny, Maine - byl součástí Massachusetts a Západní Virginie - část Virginie).

Washington na jednodollarovce Nejznámější portrét George Washingtona je bezesporu a jednodollarové bankovce

Rozhodující bitvou války se stala bitva o Yorktown (Virginie), kterou na podzim 1781 vyhráli vzbouřenci. Britské vojsko se už nevzpamatovalo a 18. dubna 1783 mohl George Washington vyhlásit příměří. A jak se u něj stalo zvykem, opustil armádu a vrátil se na Mount Vernon.

George Washington je jediný Američan, který získal hodnost maršála. Armáda Spojených států amerických tuto hodnost nezavedla, aby žádný americký voják nemohl získat stejnou hodnost jako Washington. Generál Douglas MacArthur (1880 -1964) získal sice hodnost polního maršála, avšak u filipínské armády.

Portrét George Washingtona Slavný portrét od Gilberta Stuarta Williamstowna

Nahluchlý prezident se při inauguraci třásl

Hlavním městem USA se na začátku února 1789 stal New York. O měsíc později vešla v platnost ústava, chyběl už jen prezident. Již v únoru doporučil kongresový volební výbor na tento post George Washingtona. V dubnu se Washington stal historicky prvním prezidentem USA. Při hlasování získal devětašedesát hlasů. Budoucí druhý prezident USA John Adams (1735 -1826) dostal čtyřiatřicet hlasů a stal se viceprezidentem. Washingtonova cesta z jeho domu v Mount Vernon do New Yorku, kde jej 30. dubna slavnostně uvedli do úřadu, se změnila v triumfální procesí, jež potvrdilo jeho oblibu a důvěru, kterou k němu obyvatelé nového státu měli.

Sedmapadesátiletý prezident, vysoký a důstojný, ale také šedivý, nahluchlý a takřka bezzubý, později prohlásil, že se cítil jako "odsouzenec cestou na popraviště".
Neuměl mluvit na veřejnosti, jeho projevy působily škrobeně a při inauguračním projevu se celý třásl. Nově vznikajícímu čtyřmilionovému národu však uměl nabídnout pevné vedení. V únoru 1793 se Washington stal hlavou státu podruhé.

Washingtonův památník Známý památník George Washingtona naleznete ve Washingtonu, D.C., hlavním městě USA

V roce 1797 mu skončilo i druhé prezidentské období a Washington se mohl vydat zpět na milovaný Mount Vernon. Tam 14. prosince 1799 zemřel, když prochladl při jízdě na koni a následně dostal infekční zánět hrdla. Bylo mu sedmašedesát let.

Foto: